VIII клас

ПРИЕМ VIII КЛАС -2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Професия: Техник -растениевъд

Специалност: Трайни насаждения

Срок на обучение  5 години

След завършване на курса на обучение се издава:

Диплома за завършено средно образование

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за водач на МПС Категория “Ткт”

Необходими документи :

Заявление  за участие  в класиране

Копие на Свидетелство за завършено Основно образование

Медицинско свидетелство

 

График за прием за участие в класиране след завършен 7 клас:

Балообразуващи предмети:

Брой точки от НВО:

БЕЛ х 2

Математика х 2

Оценките по  БЗО, ХООС

от свидетелството за основно образование, превърнати в точки