VIII клас

Заповед на началника на РУО за план-прием в VІІІ клас за учебната 2020-2021 година

държавен план прием_20_21

Професия: Техник -растениевъд

Специалност: Трайни насаждения

Срок на обучение  5 години

След завършване на курса на обучение се издава:

Диплома за завършено средно образование

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за водач на МПС Категория “Ткт”

Необходими документи :

Заявление  за участие  в класиране

Копие на Свидетелство за завършено Основно образование

Медицинско свидетелство

 

График за прием за участие в класиране след завършен 7 клас:

Първи етап :03.07-16.07.2020

Втори етап:16.07-22.07.2020

Трети етап::24.07-29.07.2020

 

Балообразуващи предмети:

Брой точки от НВО:

БЕЛ х 2

Математика х 2

Оценките по  БЗО, ХООС

от свидетелството за основно образование, превърнати в точки