СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Бутан

Oтносно Дейност по училищни схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І- IVклас (1)

Училището разполага  с:

 • просторни, добре оборудвани класни стаи;
 • две компютърни зали, оборудвани със съвременна компютърна техника, кабинет по химия и биология, кабинет по история и цивилизация;
 • два ремонтирани и освежени физкултурни салони;
 • асфалтиран, заграден двор – с четири спортни площадки;
 • компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
 • библиотека;
 • достъп до Интернет;
 • отопление – локална водоотоплителна инсталация;
 • вътрешни тоалетни;
 • здравен кабинет;
 • ученически стол

Училището предлага

 • обучение по чужди езици и информационни технологии    / ЗП, ЗИП и СИП /
 • СИП – приложни изкуство, лека атлетика, БЕЛ, народни танци;
 • участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;
 • целодневна организация на учебния процес, включваща безплатна закуска и обяд;