СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Бутан

Училището разполага  с:

  • просторни, добре оборудвани класни стаи;
  • две компютърни зали, оборудвани със съвременна компютърна техника, кабинет по химия и биология, кабинет по история и цивилизация;
  • два ремонтирани и освежени физкултурни салони;
  • асфалтиран, заграден двор – с четири спортни площадки;
  • компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
  • библиотека;
  • достъп до Интернет;
  • отопление – локална водоотоплителна инсталация;
  • вътрешни тоалетни;
  • здравен кабинет;
  • ученически стол

Училището предлага

  • обучение по чужди езици и информационни технологии    / ЗП, ЗИП и СИП /
  • СИП – приложни изкуство, лека атлетика, БЕЛ, народни танци;
  • участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;
  • целодневна организация на учебния процес, включваща безплатна закуска и обяд;
1_chistene 2_chistene
3_chistene 4_chistene

epale_horizontal_static