V клас

    1. График на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025година:

заповед за утвърден план-прием за учебната 2024-2025

 Подаване на документи  и записване –  до 30 юни 2024 година

Заявление за записване в пети клас

  2. Необходими документи при записване:

 2.1 Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

      2.2. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка. 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.