V клас

    1. График на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2023/2024 година:

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 Подаване на документи  и записване –  до 30 юни 2023 година

Заявление за записване в пети клас

  2. Необходими документи при записване:

 2.1 Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

      2.2. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка. 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.