I клас

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

Кандидатстването за прием на ученици в първи клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан ще се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в срок до 29 май 2020 г.

формуляр за кандидатстване

заявление за записване в първи клас

Допълнителна информация можете да получавате ежедневно от 8,30 ч. до 16,30 ч. на тел.   0878 645399    или на ел поща sukim_but@abv.bg