I клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кандидатстването за прием на ученици в първи клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан ще се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в срок до 31 май 2024 г.

заповед за утвърден план-прием за учебната 2024-2025

формуляр за кандидатстване

Заявление за записване в първи клас

1..График на дейностите за прием на ученици в I клас:

  •   от 15.05.2024г. до 31.05.2024 г. вкл. – Подаване на заявления от родителите/настойниците в училището :
  •  от 03.06.2024г. до 10.06.2024 г. вкл. – Записване на учениците

2.Необходими документи за прием в училището:

 2.1   Заявление /по образец/;
 2.2 . Копие на акт за раждане на кандидатстващия ученик – за справка;
 2.3. Лична карта на родителя/настойника – за справка;

  3. Необходими  документи при записване:

 3.1 Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

3.2. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се представя за сверка. 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи.

Допълнителна информация можете да получавате ежедневно от 8,30 ч. до 16,30 ч. на тел.   0878 645399    или на ел поща sukim_but@abv.bg