Седмично Разписание


2023 / 2024 ГОДИНА


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

седмично разписание втори срок 8-12 клас

седмично разписание втори срок 5-7 клас

седмично разписание втори срок 1-4 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

дневно разписание

Седмично разписание за първи срок 8-12 клас

Седмично разписание за първи срок 5-7 клас

седмично разписание първи срок 1-4 клас

седмично разписание първи срок 5-7 клас

седмично разписание първи срок 8-12 клас

2022/2023 ГОДИНА

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023Г

Седмично разписание I-IV клас

Седмично разписание V-VII

Седмично разписание VIII-XII

2021-2022 ГОДИНА

Дневно разписание за учебната 2021-2022г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

Седмично разписание 1- 4 клас

Седмично разписание 5- 7 клас

Седмично разписание 8-12 клас

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.

Седмично разписание I – IV клас

Седмично разписание V- VII клас

Седмично разписание VIII- XII клас