Полезни връзки

Популяризиране на рейтинговата система на висшите училища в Р България (РСУВ)

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

Министерство на образованието и науката

https://www.mon.bg/bg/56

Регионални управления на образованието

https://www.ruobg.com/selectruo

Община Козлодуй

https://www.kozloduy.bg/

АЕЦ Козлодуй

https://www.kznpp.org/

Козлодуй бг.инфо

https://kozloduy-bg.info/