Организация в условията на COVID 19

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

                                 ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

                               ОРЕС-Обучение от разстояние в електронна среда

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №РД-01-890/03.11.2021 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПИСМО №РД-22-1732/04.11.2021 г. ОТ НАЧАЛНИКА НА РУО -ВРАЦА ОТ 08.11.2021г.  ДО ПРОМЯНА НА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА(ЗА КОЯТО ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ СВОЕВРЕМЕННО), УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ОРЕС.