Обществен съвет

Kъм Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан

Председател: Диана Цветанова, родител-общественик
и членове:
Румен Илиев, родител
Надежда Андреева, родител
Пепа Борисова, родител
Александър Кръстев, представител на Община Козлодуй

Резервни членове:
Тошка Асенова, родител
Цветелина Борисова, родител
Ралица Величкова, родител
Тодорка Иванова, родител
Ирина Николчева, представител на Община Козлодуй

Процедура за избор на представители за участие в събранието за избор на членове на обществен съвет и номинации за членове на обществения съвет

Обществен съвет – роля, функции, дейност