Обществен съвет

Kъм Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бутан

Председател: Румен Маринов Илиев
и членове:
Александър Петков Кръстев, представител на Община Козлодуй

Любомир Бориславов Йотов- представител на работодателите

Виолета Красимирова Кирова-представител на родителите

Красимира Снежинова Крумова-представител на родителите

Галя Манчова Нинчева-представител на родителите

Вилма Велкова Боянова-представител на родителите

Процедура за избор на представители за участие в събранието за избор на членове на обществен съвет и номинации за членове на обществения съвет

Обществен съвет – роля, функции, дейност