Записване

Необходими документи за записване

1. Удостоверение за раждане
2. Молба от родител по образец
3. Удостоверение за завършена подготвителна група
4. Лична амбулаторна карта

Избор на ИУЧ

  • Български език и Литература
  • Математика
  • Чужд език

Избор на ФУЧ

  • Музика
  • Физкултура и спорт
  • Български език и Литература
  • Домашен бит и техника
  • Религия
  • Информационни технологии