Електронен дневник

Уеб-базиран електронен дневник, отговарящ изцяло

на изискванията на Наредба №8 на Министерството на образованието и науката

и съответстващ изцяло на изискванията на Приложение 1.а от Националната програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за учебната 2019/2020 г

Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили.

За повече информация се обръщайте към класните ръководители.

Подканяме всички родители да си направят регистрация в платформата, за да следят актуалните данни на учениците си. Всеки родител, който се регистрира ще вижда данните САМО за детето си. Достъп до друга информация НЕ Е НАЛИЧНА. Платформата има и мобилна версия. Комуникацията ученик-родител-училище се осъществява в реално време.

Линк за регистрация:https://www.shkolo.bg/

Електронен дневник | ОУ Димитър Димов, гр. Пловдив