Графици

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ЦДО ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ЦОУД ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023Г