Бюджет

2023/ 2024 година

Информация за изпълнение на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2024г.

Бюджет 2024 година

информация за изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие

Бюджет 2023г

Отчет за изразходените средства по ПМС №46 от19.03.2020 за 2023г.

Информация за изпълнение на делегиран бюджет за трето тримесечие на 2023

информация за делегиран бюджет второ тримесечие

информация за делегиран бюджет първо тримесечие на 2023г.

2022/ 2023 година

Отчет за изразходените средства по ПМС №46 от 19.03.2020г. за 2022г

информация за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022

Информация за изпълнението на дележгирания бюджет за трето тримесечие на 2022г

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2022г

Бюджет 2022година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2022г

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за 2021г

Отчет за изпълнението на изразходените средства по ПМС46 19.03.2021 за 2021г

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за деветмесечието на 2021г

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо шестмесечие 2021г

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021г

Бюджет 2021

информация за изпълнението на делегирания бюджет за годишното приключване на 2020г

Отчет за изпълнението на изразходените средства по ПМС46.03.20г

Информация за изпълнение на делегиран бюджет за деветмесечието на 2020

Информация за изпълнение на делегиран бюджет за първо шестмесечие на 2020

информация за делегиран бюджет първо тримесечие на 2020г.

Бюджет 2020г

Информация за изпълнение на делегиран бюджет 2019

Информация за изпълнение на делегиран бюджет за първо шестмесечие на 2019г

Информация за изпълнение на делегиран бюджет за трето тримесечие 2019

Информация за изпълнение на делегиран бюдоет за първо тримесечие 2019

Отчет 2019г

Касов отчет първо тримесечие 2019

Бюджет 2019

Касов отчет първо тримесечие 2019