Актуално

График на допълнителните обучения по проект „Подкрепа за успех“

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление-за-набиране-на-предложения-за-доставка-на-продуктите-по-Схема-Училищен-плод-и-Схема-Училищно-мляко.pdf

Заповед за определяне заявител /доставчик за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години

Заповед-за-определяне-заявител-доставчик.pdf

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

08.02.2016 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:
24.05.2016 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2016 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )